logo
Officiální servis a prodej
CZ | EN

obruvod

Elektronicky řízené (EC) odpružení

Mechatronika v sobě kombinuje strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku. Účelem tohoto interdisciplinárního oboru strojírenství je studium automatů z technického pohledu a slouží k regulování pokročilých hybridních systémů. Samotné slovo „mechatronika“ je kombinací slov „mechanika“ a „elektronika“. Jedná se o velmi propracovaný technologický postup a oddělení vývoje a výzkumu věnuje intenzivní pozornost novým dílům TTX EC. Jedním z prvních úkolů bylo vytvořit systém, který bude možno aplikovat na všechny tlumiče TTX pro silniční motocykly. Nyní můžete odstranit z tlumiče TTX standardní ventily a namontovat malý krokový motor, který umožňuje měnit nastavení elektronicky prostřednictvím pevně stanovených kroků ovládaných z panelu, nebo automaticky prostřednictvím neustálé komunikace a přenosem informací z ECU(řídící jednotka).
Více informací o mechatronické soustavě ÖHLINS najdete v sekci ke stažení v katalogu výrobků.